Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία MEDENCOM ιδρύθηκε το 1995, από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η έδρα τής επιχείρησης βρίσκεται επί της οδού Βασ. Παύλου 30 , στην Παιανία Αττικής όπου στεγάζονται το κατάστημα τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί της χώροι. 

Ως αντικείμενο εργασιών έχει την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

 

     Η εταιρεία MEDENCOM  παραμένει πιστή στίς αρχές ως πρός την ποιότητα τών προϊόντων της, την  εξυπηρέτηση των πελατών της

 

καθώς και στην αναβάθμιση τών υπηρεσιών της. Μόνιμη επιδίωξή μας είναι η εξυπηρέτησή σας με προϊόντα υψηλής ποιότητας.

 

   

Με εκτίμηση

 

Γαβαλάς Δημήτριος

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας